Övriga figurer av Lisa Larson


Sidan är under uppbyggnad

Fler bilder kommer löpande

VIKING MED KORP

"Oden"

130 mm

VIKING MED SVÄRD


150 mm

©Hanna. K-Studion 2020